Công ty cổ phần công nghệ LED D&Q Việt Nam Kính chào quý khách ! Điện thoại Lãnh đạo : 0912.84.8888 Email : CEO@ledso1.com
logo_ledso1_dq
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
HẠNG MỤC SẢN PHẨM ĐÃ THI CÔNG
SỐ CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN
soccoonngtrinh1
2019_dq20182006201772014ss
  BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI
Báo dân trí viết về led D&QBáo 24H viết về led D&Qdanviet2vnexcafe2

Bảng led quảng cáo ngoài trời

Giá : Liên hệ: 0912848888

Đánh giá 1 lượt đánh giá

Bảng led quảng cáo ngoài trời

Th«ng sè kü thuËt

TÝnh n¨ng

Ghi chó

 Kho¶ng c¸ch ®iÓm ¶nh (Pitch)

Pitch 16mm

Lµ k/c¸ch tõ t©m ®iÓm ¶nh tíi t©m liÒn kÒ

KT ®iÓm ¶nh

5mm

(KT mçi pixel)

§é s¸ng ®iÓm ¶nh

3500mcd

§é s¸ng gÊp 100 lÇn m¸y chiÕu th«ng th­êng.

Tæng sè led/m2

5.120 led

 

Bãng ®Ìn LED

- Bãng LED chuyªn dông ovan f5mm.

- §é s¸ng > 3500mcd.

- Tuæi thä LED: Trªn 100.000 giê sö dông liªn tôc

- Gãc nh×n: 110° (±5%)

- §¶m b¶o nh×n râ néi dung hiÓn thÞ gi÷a ban ngµy, kÓ c¶ d­íi ¸nh n¾ng trùc tiÕp.

- Sö dông IC vµ m¹ch ®iÖn tö, Module, bãng led ®iÖn tö s¶n xuÊt trung t©m c«ng nghÖ cao ThÈm QuyÕn - TQ

Module LED thông dụng

P3.75, P4.75, P5, P6, P7.62, P8, P10, P12, P14, P16, P20, P25, P31.5

 

Sè bãng LED/ ®iÓm ¶nh (pixel)

2 bãng Led/ ®iÓm ¶nh

(1R)

Gåm: 2 ®á

C«ng suÊt tiªu thô trung b×nh (average)

150w/m2

 

TØ lÖ bãng kh«ng s¸ng

≤ 0.0003

 

Gãc nh×n

(viewing angle)

120°  (nh×n ngang)

80° (nh×n tõ d­íi lªn)

(±5%)

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ mµu

1mµu

 

Träng l­îng/m2

Kho¶ng 20kg/m2

 

§iÒu khiÓn, truyÒn th«ng tin

Th«ng qua giao diÖn m¸y tÝnh

PhÇn mÒm do C«ng Ty CP §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ Cao D&Q ViÖt Nam

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ

- HiÓn thÞ file ¶nh, logo, text, sè, Website, ®ång hå, ngµy giê, …vv

- HiÓn thÞ ®­îc 1 hay nhiÒu dßng tuú tõng font ch÷ vµ ý muèn cña ng­êi sö dông.

- HiÓn thÞ lËt tõng trang mµn h×nh (dung l­îng bé nhí trªn 100 trang mµn h×nh)

- GÇn 40 kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o.

- Sö dông dÔ dµng, kÕt nèi nhanh chãng.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é kü x¶o nhanh chËm tuú ý.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh thêi gian hiÖn ch÷ (dõng h×nh) tuú ý.

- Th«ng qua m«i tr­êng Windows

- Ph©n vïng hiÓn thÞ theo yªu cÇu.

- Giao diÖn tiÕng ViÖt dÔ sö dông

Kho¶ng c¸ch nh×n râ

1m - 200m

 

M«i tr­êng lµm viÖc

Ngoµi trêi

 

§é Èm lµm viÖc

40 – 90% RH

 

NhiÖt ®é lµm viÖc

Tõ -10 ®Õn 700C

 

Khung vá b¶ng:

Hép s¾t , bäc Alumium ®en thÈm mü

 

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG,

       Được thành lập từ năm 2008, công ty Cổ phần Công nghệ LED D&Q Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cung cấp giải pháp trình chiếu bằng màn hình kỹ thuật số: màn hình LED, màn hình quảng cáo, màn hình ghép...

Với tiêu chí hoạt động "CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HÀI LÒNG". LED D&Q Việt Nam sẽ đem đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, sản phẩm và chế độ hậu đãi khi hợp tác cùng chúng tôi!

 • 100% sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp, cung cấp đầy đủ CO-CQ
 • Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm thâm niên trong lĩnh vực, thực hiện nhiều dự án lớn trong và ngoài nước
 • Tư vấn kỹ thuật MIỄN PHÍ
 • Chế độ hậu mãi lâu dài
 • Giá cả cạnh tranh
 • Bảo hành 24 tháng

Rất mong có thể hợp tác và cùng quý doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu bền vững!

Trân trọng.                       

THÔNG TIN CHI NHÁNH
 •   Trụ sở: Số 19 Ngõ 7 Nguyên Hồng , Thành Công , Ba Đình ,TP. Hà Nội
 • Điện Thoại Giám Đốc : 0912.84.8888 (Mr Dũng )
 • Điện Thoại Phó Giám Đốc : 0979.992.025 (Mr Lực)
 •   Miền bắc :Số 1 Nhà vườn 9, Tổng Cục V Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, HN
 •   Miền Trung : Số 42 Nhơn Hòa 1, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
 •   Miền Nam : Số 99 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 •   Email : CEO@ledso1.com - dqled68@Gmail.com
 •   Website : www.ledso1.com - www.manhinhledquangcao.vn
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
logo_doitac28logo_doitac34logo_doitac33logo_doitac29logo_doitac17logo_doitac04logo_doitac14logo_doitac10logo_doitac18logo_doitac31logo_doitac13logo_doitac30logo_doitac22logo_doitac24logo_doitac07logo_doitac08logo_doitac37logo_doitac39

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin - 3. Màn hình led

bct

Công ty Cổ phần Công Nghệ Led D&Q Việt Nam

MST 0106691406 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 14/11/2014

GĐ/Sở hữu website Phan Hoàng Dũng Trụ sở: Số 19 Ngõ 7 Nguyên Hồng ,P. Thành Công ,Q. Ba Đình ,TP. Hà Nội

Ledso1.com Coppyright @ 2023 | Chuyên trang về Sản phẩm và thông tin về Led

Bản quyền thuộc Công ty cổ phần công nghệ LED D&Q Việt Nam | Mã số thuế : 0106691406